Prosimy o wpłaty na konto:

97 1090 1304 0000 0001 4390 9389
Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Łodzi

Stowarzyszenie pamięci Jerzego Rogackiego "Niech zabrzmi pieśń"
92-502 Łódź, ul. Jarosława Haśka 14 lok. 55

tytułem:

"Na cele statutowe: organizacja 35 Kubryku"